Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Anulaaa
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarlaaa karlaaa
Anulaaa
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.
Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viakarlaaa karlaaa
Anulaaa
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Anulaaa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakarlaaa karlaaa
Anulaaa
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viakarlaaa karlaaa
Anulaaa
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaDaro92 Daro92

July 09 2015

Anulaaa
9480 8fa3
Wódko!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viateraz teraz
Anulaaa
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viaszalony-virus szalony-virus
Anulaaa
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Anulaaa
Najpiękniejszym miastem świata jest to, w którym czujemy się szczęśliwi.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Anulaaa
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Anulaaa
8902 93fa 500
Anulaaa

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Anulaaa
0184 766d 500
Anulaaa
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Anulaaa
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Anulaaa

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Anulaaa
2907 aca1 500
tak mi przykro :(
Reposted fromEdgi Edgi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Anulaaa
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaIriss Iriss
Anulaaa

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl